Trật tự kiểm định phương nhanh đo nồng độ SO2, CO, NO, NO2 của trạm quan trắc online

Ngày 20/7/2016, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ký Quyết định số 1573/QĐ-TĐC ban hành văn bản khoa học đo lường Việt Nam (ĐLVN 333:2016) – quá trình kiểm định công cụ đo nồng độ SO2, CO, NO, NO2 của trạm quan trắc ko khí tự động, liên tục sở hữu phạm vi đo (0 ÷ 10)x10-4 đối có (SO2, NO, NO2), (0 ÷ 100)x10-4 đối mang trên mình CO và sai số cho phép 5% trị giá đọc.

Theo quy định của luật pháp, 1 số công cụ đo (PTĐ) trong quan trắc môi trường (QTMT) là các PTĐ đội ngũ hai (Khoản 2, Điều 16, Luật Đo lường) tiêu dùng để giám định chất lượng môi trường, thanh tra, check, đánh giá tư pháp những nhân tố liên quan lên môi trường và là những PTĐ bắt cần tiến hành kiểm định. Trong số chậm tiến độ, những công cụ đo nồng độ SO2, CO, NO, NO2 của trạm quan trắc không khí tự động, liên tiếp cũng thuộc danh mục nằm trong quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN.

thời điểm này với khoảng 50 những trạm QTMT không khí tự động (cố định và di động) được đầu cơ và đưa vào dùng. Chỉ mất khoảng tới, số lượng các trạm lắp đặt tại Trung ương và địa phương sẽ tăng lên. Trước đây, việc kiểm định các PTĐ của trạm quan trắc không khí tự động, liên tiếp chưa được triển khai do chưa ban hành thứ tự kiểm định đối mang những PTĐ này.

Để đảm bảo hiệu quả trong hoạt động quan trắc và thực hành những giải pháp kiểm soát đo lường, trung tâm Quan trắc môi trường soạn, Tổng cục Môi trường đề nghị Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành thứ tự động kiểm định PTĐ nồng độ SO2, CO, NO, NO2 của trạm quan trắc ko khí tự động, liên tục theo đúng trình tự, giai đoạn lắp đặt và ban hành văn bản khoa học đo lường Việt Nam.

Quyết định ban hành và văn bản ĐLVN 333:2016

Theo Đó, thủ tục bao gồm những nội dung:

Ứng dụng đối với kiểm định (ban đầu, định kỳ và sau sửa chữa) PTĐ nồng độ SO2, CO, NO, NO2 của trạm quan trắc không khí tự động, liên tiếp có sai số to nhất cho phép ± 5 phần trăm giá trị đọc và không ứng dụng đối mang trên mình trạm quan trắc môi trường khí thải.

Liệt kê đông đảo những chuẩn, công cụ khác và dụng cụ phụ cần yếu tiêu dùng để kiểm định. Đối mang chuẩn và PTĐ khác ghi rõ phạm vi đo, cấp tiểu tiết và ưu thế đo lường. Tuy vậy song, quy định về khí chuẩn tiêu dùng và giá trị nồng độ khí chuẩn pha loãng.

Quy định chuẩn bị kiểm định bao gồm việc tậu lọc trị giá nồng độ khí chuẩn pha loãng, bảo quản bình khí chuẩn, ổn định PTĐ cần kiểm định, kết nối hệ thống và vận hành trang bị chuẩn.

Phối hợp lúc, ĐLVN 333:2016 quy định phép kiểm định gồm: check bên ngoài; check kỹ thuật; soát lại đo lường. Trong Đó, kiểm tra bên ngoài bao gồm soát lại bằng mắt để xác định sự xứng đáng của PTĐ mang các bắt buộc quy định trong tài liệu khoa học về hình dáng, kích thước, hiển thị, nguồn điện sử dụng, nhãn hàng và phụ kiện hẳn nhiên. Đánh giá công nghệ bao gồm check cơ cấu chỉnh, hiện trạng hoạt động thường ngày của PTĐ theo tài liệu khoa học của nhà phân phối. Test đo lường bao gồm kiểm tra độ trôi điểm “không”, rà soát độ trôi điểm “nồng độ”, soát lại sai số, đánh giá độ lặp lại, rà soát thời gian đáp ứng và xác định điểm cộng khoa học theo công thức đã ban hành.

Dường như, ĐLVN 333:2016 quy định các hình thức xử lý, đánh giá đối với PTĐ sau khi kiểm định. PTĐ nồng độ SO2, CO, NO, NO2 của trạm quan trắc ko khí tự động, liên tiếp sau khi kiểm định giả thử đạt những yêu cầu quy định trong giai đoạn kiểm định thì được dán tem kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định theo quy định và niêm phong những vị trí mang thể khiến cho lệch lạc kết quả đo. Giả thử ko đạt một trong các buộc phải quy định trong giai đoạn này thì không được cấp giấy chứng thực kiểm định và xóa dấu kiểm định cũ (nếu có). Chu kỳ kiểm định của PTĐ nồng độ SO2, CO, NO, NO2 của trạm quan trắc không khí tự động, liên tiếp là 12 tháng.

Việc ban hành ĐLVN 333:2016 đã tạo căn cứ pháp lý và công nghệ cho hoạt động kiểm định các trang bị QTMT đi vào nền nếp. Các nhà hàng được ủy quyền kiểm định PTĐ phải thực hành kiểm định theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý đo lường, kiểm định PTĐ. Những hạ tầng dùng PTĐ phải bảo đảm các điều kiện bảo quản, dùng PTĐ theo quy định của đơn vị sản xuất và phải thực hiện kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ, kiểm định sau tu bổ đối với PTĐ trong thời kỳ sử dụng và chấp hành thấp việc thanh tra, test về đo lường của cơ quan nhà nước với thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Mọi thắc mắc hãy gọi cho chúng tôi ngay hôm nay, thông tin liên hệ

Công ty Cổ Phần Giải pháp Công nghệ Môi trường NHẤT TINH

Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Kicotrans, 44-46-48 Bạch Đằng, P. 2, Q. Tân Bình.

Hotline:(84-28) 3547 4656

Email: [email protected]

Leave a Reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *