Monthly Archive:: Tháng Chín 2020

Địa ốc Long Phát nhận định: Nhiều lực đẩy mới khiến giá nhà đất khu Đông Sài Gòn sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới

Địa ốc Long Phát nhận định: Nhiều lực đẩy mới khiến giá nhà đất khu Đông Sài Gòn sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới

Các chuyên gia địa ốc Long Phát cho biết về chính sách mở rộng hạ tầng của địa điểm Đông Thành phố Hồ Chí Minh ít nhiều đã được biết đến trước đó, song với các nhà đầu tư cứ sau mỗi đợt có Nguồn tin mới về những Dự án hạ tầng ngay lập tức khu Đông lại trở thành điểm nóng đón …