duong59 Archive

Nhà cung cấp truyền thông LMR toàn cầu Hytera mở rộng chi phí cho các hoạt động chống cạnh tranh chống lại các giải pháp của Motorola, cáo buộc mô hình thông tin sai lệch ảnh hưởng đến các đại lý và khách hàng ở Mỹ( tiếp)

Khiếu nại mới được sửa đổi của Hytera khẳng định rằng nỗ lực của Motorola Solutions nhằm duy trì tính độc quyền trên thị trường Mỹ cho các giải pháp truyền thông LMR được bổ …